Najbardziej zacięta rywalizacja towarzyszyła wyborom w stolicy gminy – Rozogach. Tu do walki stanęło czworo kandydatów. W tym gronie zabrakło dotychczasowego sołtysa – Czesława Mierzejka.

Dodaj komentarz

Gmina Rozogi na razie nie doczekała się swojego Supersołtysa. Mało tego – żaden z jej reprezentant nie znalazł się nawet w pierwszej trójce laureatów. Najbliżej w 2008 roku był Stanisław Czujak z Faryn, który wówczas zajął 4. miejsce. Czy w tym roku nie najlepsza passa zostanie przełamana?

Dodaj komentarz

W ubiegłym tygodniu wyłoniono nowych sołtysów i rady sołeckie w trzech kolejnych miejscowościach.

Dodaj komentarz

Chociaż Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych polski parlament ustanowił już 4 lata temu, dopiero w tym roku jego obchodom zaczęto nadawać odpowiednią rangę. Tak było w niedzielę 1 marca w gminie Rozogi.

Dodaj komentarz

Niespotykanego dotąd wymiaru w powiecie szczycieńskim nabiorą tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Główne uroczystości odbędą się w gminie Rozogi w niedzielę 1 marca.

Dodaj komentarz

Danuta Ruszczyk i Marzanna Zyśk dalej będą pełnić funkcje sołtysów w Klonie i Dąbrowach II. Bożennę Drózd w Dąbrowach I zastąpi natomiast Czesław Lis, który przed laty był już sołtysem.

Dodaj komentarz

Zimowisko dla dzieci zorganizowane w Farynach przez Stowarzyszenie „Nasze Jutro” tym razem miało charakter edukacyjny. Uczestnicy poszerzali swoją wiedzę na temat recyklingu i troski o środowisko.

Dodaj komentarz

Po raz pierwszy od 4 lat wartość inwestycji zaplanowanych w gminie Rozogi przekroczy 1 mln zł. Mimo to stanowić one będą niespełna 6% ogółu wydatków.

Dodaj komentarz

Duże zainteresowanie towarzyszyło zorganizowanemu przez GOK w Rozogach IV Gminnemu Przeglądowi Kolęd i Pastorałek. Udział w nim wzięli mieszkańcy reprezentujący różne grupy wiekowe.

Dodaj komentarz

Za takie pustostany Gminna Spółdzielnia musi płacić podatek jak za sklep. Jej władze uważają,

że to niesprawiedliwe

Dodaj komentarz

Wierni z Klonu i Rozóg na pewno na długo zapamiętają tegoroczne rekolekcje adwentowe. W obu tych parafiach nauki rekolekcyjne głosił ojciec Franciszek Laka pochodzący aż z Indonezji.

Dodaj komentarz

Wspieranie przedsiębiorczości będzie jednym z podstawowych zadań w tej kadencji, jakie wyznacza sobie i radnym wójt Zbigniew Kudrzycki.

Dodaj komentarz

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach podziękowała za wieloletnią pracę byłemu dyrektorowi Zbigniewowi Kudrzyckiemu, który został wybrany nowym wójtem gminy.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Antonii w gminie Rozogi, mimo XXI wieku, nadal muszą dojeżdżać do swojej miejscowości 4-kilometrową drogą gruntową. Chociaż jej stan pozostawia wiele do życzenia, szans na szybką poprawę nie widać.

Dodaj komentarz

Szkoła Podstawowa ze Słowacji, jedyna

w świecie zajmująca się sokolnictwem, odwiedziła zaprzyjaźnioną Szkołę Podstawową w Klonie. Goście po przedpołudniowej mszy zaprezentowali mieszkańcom pokazy drapieżnych ptaków.

Dodaj komentarz

Sprawujący urząd wójta nieprzerwanie od 1990 r. Józef Zapert

w wyborach na siódmą kadencję będzie miał troje rywali. To znani na samorządowej scenie – wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej Zbigniew Kudrzycki, sołtys Faryn Helena Dąbkowska i radny trzech kadencji Mieczysław Dzierlatka.

Dodaj komentarz

Ser z koziego mleka produkowany przez Zajazd „Tusinek” w Rozogach zyskał uznanie podczas poznańskich Targów „Smaki Regionów”. Znalazł się wśród czterech innych wyrobów z Warmii i Mazur nagrodzonych Złotym Medalem. - Dla nas to duże wyróżnienie, zwłaszcza że na sukces musieliśmy ciężko zapracować – mówi Grzegorz Winiarek, właściciel „Tusinka”.

Dodaj komentarz

Gmina Rozogi nie obniży podatku

od budynków i gruntów letniskowych.

Z prośbą o to zwrócili się ich właściciele

z Faryn.

Dodaj komentarz

Sprawujący nieprzerwanie od 24 lat urząd wójta Józef Zapert, ani myśli o emeryturze. Jego oponenci chcieliby już go na nią wysłać, ale do ustawowych 67 lat zostało mu jeszcze 10. - To dużo czasu – mówi rozoski włodarz.

Dodaj komentarz

Gorąca dyskusja towarzyszyła przyjęciu uchwały o przekazaniu przez rozoski samorząd 50 tys. zł na odbudowę spalonego dwa lata temu budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Klonie. - To głupota. Czy nie ma u nas już ważniejszych spraw – protestował głośno Czesław Lis, nie znajdując jednak zrozumienia u pozostałych radnych.

Dodaj komentarz